Svetový deň náboženstiev 2011 na Slovensku

Autor: Jozef Neoral | 9.2.2011 o 0:00 | Karma článku: 4,32 | Prečítané:  642x

Viete si predstaviť spolužitie príslušníkov všetkých svetových náboženstiev v mieri, družnosti a vzájomnej láske? Alebo takúto predstavu považujete za číry idealizmus a utópiu?

 

Ak sledujeme globálne dianie, nemôžeme prehliadať, že zatiaľ sú náboženské spory i ozbrojené konflikty podnietené extrémnymi prejavmi sektárskeho fanatizmu ešte v mnohých kútoch sveta krutou realitou.

Na druhej strane by však nestrannému pozorovateľovi nemali uniknúť ani čoraz početnejšie a komplexnejšie, silnejúce snahy o podnecovanie mierumilovného medzináboženského dialógu – ako vo vnútri mnohorako rozštiepených náboženstiev, tak aj medzi veľkými nezávislými náboženstvami navzájom. Plody týchto iniciatív sa stávajú čoraz zreteľnejšími aj v našom slovenskom, zatiaľ neveľmi nábožensky štruktúrovanom prostredí – pokiaľ ide o proporcie počtov stúpencov rôznych náboženských skupín. (Dostupné štatistické údaje hovoria o výraznej prevahe obyvateľstva rímskokatolíckej príslušnosti – 60,3 %, za ateistov sa považuje 9,7 % obyvateľov, 8,4 % tvoria príslušníci protestantských cirkví, pravoslávnych veriacich je 4,1 %, ľudia ostatných vierovyznaní tvoria spolu 17,5 %).

 

Jedným z veľmi sľubných príspevkov k medzináboženskému dialógu na Slovensku je aj tradícia osláv Svetového dňa náboženstiev, ktorá sa u nás rozvíja približne od roku 2004 z iniciatívy Bahájskeho spoločenstva v SR. Tak ako sa toto každoročne usporadúvané podujatie postupne zakoreňuje v povedomí predstaviteľov jednotlivých svetových náboženstiev v slovenskom prostredí, stáva sa čoraz aktívnejšou a presvedčivejšou ich účasť a prezentácia ich predstáv o zbližovaní duchovných cieľov, ich schopnosť nachádzať a jasne pomenúvať podstatné spoločné prvky rôznych náboženských systémov. Kým v prvých rokoch konania sa členovia iných náboženstiev zúčastňovali oficiálneho programu iba ako diváci a poslucháči, teraz sa rok za rokom stávajú stále viac aktívne vystupujúcimi, oslovujúcimi publikum každý sebe vlastným, srdečným spôsobom.SDN-2011_5.jpg

Podľa tradície sa Svetový deň náboženstiev pripomína vždy tretiu januárovú nedeľu, a to pôvodne od roku 1950 – ustanovením Národnej duchovnej rady bahájov v USA z decembra 1949. Od tých čias sa ušľachtilá tradícia rozšírila do celého sveta a pomáha nastoľovať medzi veriacimi rôznych vyznaní nielen vzájomnú toleranciu, ale najmä povedomie spoločnej podstaty všetkých náboženstiev a potreby vzájomného spoznávania sa a oceňovania svojich nadčasových hodnôt i osobitostí.SDN-2011_6.jpg

Tieto potreby pramenia jednak z odstrašujúcich príkladov nezmyselných, škodlivých nábožensky motivovaných ozbrojených konfliktov, spôsobených nedostatkom pravého poznania a porozumenia, jednak z uvedomenia, že všetky tieto náboženstvá sú náboženstvami monoteistickými, teda že všetky vychádzajú z viery v jediného Boha. Boh je ich spoločným menovateľom a jeho rozličné mená v rôznych náboženstvách sú iba prejavom jazykových rozdielností medzi ich stúpencami. Ak sa úprimne snažíme za osobou zakladateľa toho ktorého náboženstva vidieť viac Jeho božskú podstatu než ľudskú osobitosť, približujeme sa k pochopeniu jednoty Božích Prejavov a jedinosti Boha ako Zdroja všetkého súcna.SDN-2011_10.jpg

O ideovej blízkosti ideálov rozličných náboženských učení výrečne prevrávajú aj tieto citáty, ktoré odzneli na úvod tohtoročného stretnutia:

 

„Nečiň iným, to, čo by tebe spôsobovalo bolesť, ak by tak činili iní."

Hinduizmus

 

„... keďže i samotná príroda je dobrá, nečiňte ostatným, čo nie je dobré pre vás."

Zoroastriánizmus

 

„Čo sa protiví vám, nečiňte svojmu blížnemu. To je celý zákon; všetko ostatné je komentár."

Judaizmus

 

„Vravte také slová, ktoré nezraňujú ani vás, ani iných. Také slová sú vskutku dobré."

Budhizmus

 

„Čiňte druhým len to, čo by ste chceli, aby oni činili vám."

Kresťanstvo

 

„Nikto z vás nebude veriacim, kým si nebude želať pre svojho brata to, čo si želá pre seba."

Islam

 

„Požehnaný je ten, kto uprednostní svojho brata pred sebou."

Bahájska viera

 

Táto očividná podobnosť (vždy tá istá myšlienka vyjadrená rozličnými slovami) nám môže pomáhať, aby sme jednotlivé náboženstvá chápali nie ako navzájom sa vylučujúce či konkurujúce si učenia, súperiace o čo najabsolútnejšiu správnosť, lež skôr ako rôzne spôsoby, ako Boh ľudstvu postupne odhaľuje rôzne duchovné pravdy. Vždy primerane dobe a prostrediu, v ktorých boli zjavené.SDN-2011_7.jpg

Sú tiež rozličnými spôsobmi, ktorými sa ľudia snažia vo svojom živote nájsť šťastie, lásku, hlbší zmysel bytia. Každý človek má právo a slobodnú vôľu zvoliť si vlastný spôsob, podľa svojho cítenia i svedomia.SDN-2011_8.jpg

 

 Na oslave, ktorá sa konala 16. januára 2011 v bratislavskom Pálffyho paláci, vystúpili so svojimi príspevkami predstavitelia šiestich svetových náboženstiev: hinduizmu, judaizmu, budhizmu, kresťanstva, islamu a bahájskej viery. Všetci účastníci mali tak možnosť spoznávať krásu rozličných náboženských textov a tradícií.SDN-2011_9.jpg

Rečnícke, spevácke a hudobné vystúpenia sa napospol vyznačovali duchom porozumenia voči ostatným a snahou o vlastné prispenie k harmónii a láskavej spolupráci, oceňujúcej spoločné prvky aj rozmanitosť, ktorá je zdrojom pestrosti. Družba so všetkými národmi a kmeňmi Zeme podporuje jednotu a svornosť, čo následne vedie k udržiavaniu poriadku na svete a k žiaducemu prerodu národov.SDN-2011_11.jpg

Prejavy reprezentantov náboženských komunít sa stali podnetom pre rozprúdenie živej diskusie, ktorá trvala ešte dlho po skončení oficiálnej časti programu, pri pripravenom drobnom pohostení.SDN-2011_12.jpg

 

Stretnutie bolo dôstojným, vznešeným aktom duchovnej vzájomnosti, priateľstva, túžby po vzájomnom spoznávaní sa. A tiež predvojom budúceho mierového spolužitia na celej Zemi v duchu, v akom prevrávajú napríklad tieto slová bahájskej modlitby:

 

„Ó Ty láskavý Pane! Zjednoť všetkých ľudí. Daj, nech sa náboženstvá zosúladia. Učiň národy jedným celkom, aby sa vzájomne mohli považovať za jednu rodinu a celú Zem pokladali za jeden domov. Daj, nech všetci spolu nažívajú v dokonalej svornosti.

Ó Bože! Pozdvihni do výšky zástavu jedinosti ľudstva!

Ó Bože! Ustanov Najväčší mier!

Stmeľ srdcia, ó Bože!“

Bahá’u’lláh

 SDN-2011_13.jpg

Vďaka radostnej vytrvalosti organizátorov sa môžeme tešiť na budúce,

ešte plodnejšie stretnutia.


 

 

Autor fotografií:   Jozef Rojík

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

dnes píše jaroslav rumpli

Už to s nimi nevydržal ani prezident

Špina je zažratá.

PLUS

Koľko partnerov treba mať, kým nájdeme pravú lásku

Matematické tipy, ako zlepšiť svoje šance na úspešné zoznámenie.


Už ste čítali?